Centrum Usługowo-Doradcze
Euroregionu Pomerania

Centrum Obsługi i Doradztwa świadczy nieodpłatne usługi doradcze instytucjom samorządowym, związkom, stowarzyszeniom oraz przedsiębiorcom w zakresie funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej i pozyskiwania funduszy strukturalnych. Centrum pośredniczy w kontaktach między partnerami kooperacyjnymi działającymi w gospodarce, administracji, kulturze itd. W ramach projektu w roku 2006 i 2007 zorganizowano nieodpłatne szkolenia dla pracowników samorządowych oraz pracowników i właścicieli MŚP Realizacja projektu obejmuje obszar ZMiGDP, a także w miarę potrzeb zainteresowanych podmiotów pozostałą część regionu oraz współpracę z instytucjami i przedsiębiorcami z Kraju Związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii.

 

Projekt współfinansowany ze środków INTERREG IIIA