Centrum Usługowo-Doradcze
Euroregionu Pomerania

Ministerstwa, urzędy:

www.bip.szczecin.uw.gov.pl

www.um-zachodniopomorskie.pl

www.rpo.wzp.pl

www.mgip.gov.pl

www.mofnet.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.mpips.gov.pl

www.ms.gov.pl

www.zus.gov.pl

Fundusze unijne:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.fdpa.org.pl

Informacje, instytucje wspierające MŚP:

www.euroinfo.org.pl

www.gazeta-msp.pl

www.mojafirma.infor.pl

www.ekoportal.pl

www.euroinfo.org.pl

www.spnt.pl

www.karr.koszalin.pl

Księgowość:

www.gofin.com.pl

www.podatki.pl