Centrum Usługowo-Doradcze
Euroregionu Pomerania

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsety z siedzibą w Karlinie

ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino

tel.+ 48 (0) 94 311 35 49

fax.+48 (0) 94 311 71 16

Pracownicy Centrum: Małgorzata Wasyliw; Magdalena Rupek

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres centrum@parseta.org.pl