Centrum Usługowo-Doradcze
Euroregionu Pomerania

Polsko - Niemiecki Wyjazd Studyjny - 22 września 2015


2015 sierpień 31 (wiek: 8 lat)


Centrum Usługowo - Doradcze Euroregionu Pomerania w Karlinie i Neubrandenburgu serdecznie zapraszają Państwa do uczestnictwa w polsko - niemieckim wyjeździe studyjnym pn. "Oferty turystyczne przedłużające sezon na Wyspie Uznam". Wyjazd odbędzie się 22 września 2015r.

Znaczenie turystyki, jako istotnej gałęzi gospodarki oraz źródła utrzymania dla wielu osób na Wyspie Uznam jest czynnikiem bezspornym. Dla przedstawicieli usług turystycznych wahania sezonowe nie są niczym wyjątkowym. Z ekonomicznego punktu widzenia dąży się do podwyższenia wydajności turystycznej regionów. Liczba noclegów w ciągu całego roku znacznie się różni, osiągając maksimum w lipcu i sierpniu oraz minimum w miesiącach styczeń i luty.

Struktura turystyczna na Wyspie Uznam składa się najczęściej z małych przedsiębiorstw i firm rodzinnych, które opracowują własną, indywidualną ofertę turystyczną. Istotnym założeniem dla wszystkich podmiotów jest przygotowanie nowych propozycji, aby zachęcić turystów do przyjazdu i spędzenia urlopu poza głównym sezonem turystycznym. Okresy przed i poza sezonem posiadają obecnie największy potencjał wzrostu na tle krajowej branży turystycznej. Stworzenie innowacyjnych produktów turystycznych poza sezonem przyczynia się do zwiększenia potencjału i atrakcyjności turystycznej regionu.

Takie zachęty zostaną wprowadzone na różnych etapach naszej polsko - niemieckiej podróży studyjnej. Rodzinny Hotel Wellness "Seeklause" przedstawi politykę zarządzania zorientowanego na klienta. Podczas wyjazdu zostaną przedstawione również inne przykłady współpracy i tworzenia sieci dodatkowych ofert sezonowych oraz projektów o charakterze transgranicznym, mających na celu promowanie atrakcyjności regionu. 

Uczestnictwo w w/w wydarzeniu jest BEZPŁATNE.

Liczymy na to, że podczas wyjazdu zechcą Państwo porozmawiać i wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami wyjazdu, a także omówić możliwości ewentualnej współpracy.


W załącznikach znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu oraz formularz zgłoszeniowy.